Tarih Sohbetleri

ADEMDER tarafından organize edilen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Tarih Sohbetleri” devam ediyor.