Hedef hangi anda belirlenmeli

Hedef belirlemek için en uygun an nedir?